.

DLA DŁUŻNIKA

Windykację należności w imieniu spółki sekurytyzacyjnej prowadzi wyspecjalizowana spółka, tzw. serwiser. Jest to podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze spółką sekurytyzacyjną.

Serwiser musi dawać pełną gwarancję legalności i wysokiej jakości działania.

W Polsce serwiserem ASK Invest s.a r.l. jest:

Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

81-743 Sopot, ulica Władysława IV 22

oraz działająca na jej rzecz kancelaria prawna:

Kancelaria prawna H.T.P. Puniewska Spółka Komandytowa

51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 2

Asekuracja Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (Certyfikat potwierdzający przynależność do KPF) oraz posiada aktualny certyfikat z przeprowadzenia etycznego audytu wewnętrznego potwierdzającego wdrożenie i akceptację zasad wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w KPF.

Wymienione podmioty są odpowiedzialne za prowadzenie wszelkich działań windykacyjnych na rzecz spółki sekurytyzacyjnej na terenie Polski.

Napisz do nas:

DANE O FIRMIE

ASK Invest s.a r.l.

Rejestr Handlowy Luksemburga
nr B 167027

Numer Identyfikacji Podatkowej
LU 25264361.

ASK Invest S.à r.l.
6, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg