.

KONTAKT

Securitisation company

ASK Invest S.à r.l.
6, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
e-mail: office@askinvest.lu

Servicer (Poland)

Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
e-mail: asekuracja@asekuracja.pl,

Servicer’s authorised representative

Kancelaria Prawna HTP
Puniewska Waszczyńska sp. k.

ul. Kwidzyńska 2
51-416 Wrocław
e-mail: kancelaria@kancelariahtp.com,

We wszelkich sprawach o charakterze indywidualnym prosimy o kontaktowanie się z serwiserem spółki sekurytyzacyjnej oraz jego pełnomocnikiem, gdyż te podmioty są odpowiedzialne za windykację należności nabytych przez spółkę sekurytyzacyjną.

Napisz do nas:

DANE O FIRMIE

ASK Invest s.a r.l.

Rejestr Handlowy Luksemburga
nr B 167027

Numer Identyfikacji Podatkowej
LU 25264361.

ASK Invest S.à r.l.
6, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg