.

KONTAKT

Spółka Sekurytyzacyjna

ASK Invest s.a r.l.
2-8 avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
e-mail: office@askinvest.lu

Serwiser (Polska)

Asekuracja Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
e-mail: asekuracja@asekuracja.pl,

Pełnomocnik serwisera (Polska)

Kancelaria Prawna H.T.P.
Puniewska Sp. k.

ul. Bema 11-13
50-265 Wrocław
e-mail: kancelaria@kancelariahtp.com,

We wszelkich sprawach o charakterze indywidualnym prosimy o kontaktowanie się z serwiserem spółki sekurytyzacyjnej oraz jego pełnomocnikiem, gdyż te podmioty są odpowiedzialne za windykację należności nabytych przez spółkę sekurytyzacyjną.

Napisz do nas:

DANE O FIRMIE

ASK Invest s.a r.l.

Rejestr Handlowy Luksemburga
nr B 167027

Numer Identyfikacji Podatkowej
LU 25264361.

ASK Invest s.a r.l.
2-8 avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg